tarieven-betaling

Tarieven – Betaling – Factoring – Infomedics

Tarieven

Alle mondzorgverleners in Nederland werken met vastgestelde tarieven. Deze tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (NZa), in opdracht van de overheid.

Wij hanteren de UPT tarieven, die zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde en landelijk vastgesteld door het CTG (College Tarieven Gezondheidszorg). Uw nota is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens de behandeling hebben plaatsgevonden. Iedere verrichting heeft een code, waaraan het UPT tarief is gekoppeld. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code.

Per 1 januari 2022 gelden nieuwe tarieven, vastgesteld door de NZa. Een uitgebreid overzicht van alle geldende tarieven in 2022 kunt u downloaden. (pdf, opent in nieuw venster)
Op www.allesoverhetgebit.nl staat een uitgebreide beschrijving van alle codes.

Betalen

Het versturen van de facturen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics.

De ontvangen factuur betaalt u aan Infomedics op rekeningnummer: NL34ABNA0243240058 t.n.v. Infomedics. Voor vragen over uw factuur en de betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar www.infomedics.nl.

Contactgegevens Infomedics

Servicedesk debiteuren en opvragen kopie nota
Telefoonnummer:  036 – 2031900.
Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 09:00 – 17:00 uur en vrijdag van 09:00 – 12:00 uur.

Als u voor tandheelkunde verzekerd bent stuurt u de nota na betaling door aan uw verzekeraar om het te vergoeden deel terug te krijgen.
Het kan zijn dat Infomedics met uw verzekeraar afspraken heeft kunnen maken over het splitsen van het bedrag, zodat u alleen voor het deel dat u zelf moet betalen een rekening ontvangt. Infomedics rekent dan af met u én met uw verzekeraar.